ต้องการโปรแกรมบัญชี นึกถึง At Zoom Solution Co.,Ltd.

Accounting & Financial Solution โปรแกรมบัญชี - การเงิน
Accounting & Financial Solution โปรแกรมบัญชี - การเงิน

ระบบการจัดการทางบัญชีและการเงินประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้จริง เป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ตรงตามหลักบัญชีและระเบียบสรรพากรรองรับการจัดซื้อ -วิเคราะห์การซื้อ, การขาย -วิเคราะห์การขาย, การติดตามหนี้-วิเคราะห์หนี้, การจ่ายชำระหนี้-วิเคราะห์หนี้ การบริหารสินค้าคงคลัง, การทำบัญชี งบการเงินต่างๆ ,การบริหารสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา การจัดทำเช็คและรายการเงินฝากธนาคาร, การทำงบประมาณ, Costing การ Consolidate ระหว่างบริษัท, สกุลเงินต่างประเทศ, ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย การบริหารสิทธิ์การทำงาน (รักษาควมปลอดภัย) และบำรุงรักษาข้อมูล ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ใน Solution นี้มีทั้งรุ่นไคล์เอนท์เซอฟเวอร์ และรุ่นไฟล์เบส ทำงานบน DBMS หลากหลายเช่น ORACLE, MS SQL, SQL EXPRESS, MSDE , IBM DB2, INFORMIX ฯลฯ หลาย scale งานตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ที่ มีปริมาณธุรกรรมจำนวนนับล้านรายการ หรือจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมาก

Tel. : 02-379-6415-7,Fax. : 02-379-6415-7 ต่อ 18

E-Mail : atzoomsolution@yahoo.com,at_zoom_solution@yahoo.com

Copyright © 2009 by At Zoom Solution Co.,Ltd.