ต้องการโปรแกรมบัญชี นึกถึง At Zoom Solution Co.,Ltd.

คำถามข้อสงสัย
At Zoom Solution คือใคร ? ทำไมลูกค้าต้องเลือกใช้บริการเรา ?
ตอบ แอท ซูม โซลูชั่น คือ บริษัทที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม implementer ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในการวางระบบ implement โปรแกรมระบบ ERP มายาวนานซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทคริสตอลซอฟท์ จำกัด(มหาชน) ต่อมาทางคริสตอลซอฟท์ ฯ ได้มีนโยบายในการขายผ่าน Dealer จึงได้มีการผลักดัน ให้นัก Implementer ที่อยู่ในการดูแลได้จัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อรองรับกับแผนธุรกิจที่ทางคริสตอลซอฟท์ ฯ ได้วางเอาไว้จึงเป็นเหตุให้เกิดบริษัทแอทซูมโซลูชั่นจำกัด ขึ้น และจากประสบการณ์ รวมทั้งความไว้วางใจของคริสตอลซอฟท์ ฯ และลูกค้าที่เคยได้รับ การบริการ implement ต่างก็มีความพึงพอใจและให้การไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

โปรแกรม Formula เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไร ? มีความสำคัญยังไง ?
ตอบ เดิมที โปรแกรม formula เป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป ที่พัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี ต่อมาเมื่อมีลูกค้าที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ขึ้น และมีความซับซ้อนทางธุรกิจมากขึ้นจึงได้พัฒนา Feature เพื่อให้รองรับกับรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย และให้มีการเชื่อมโยงการทำงานในทุก ๆ ระบบงานเพื่อให้ได้มีข้อมูลที่เป็นเนื้อเดียวกัน และสามารถใช้ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ดังนั้น ปัจจุบันโปรแกรม Formula จึงไม่ได้เป็นโปรแกรมสำหรับบัญชีแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังประกอบไปด้วย Module สำหรับส่วนงานอื่นในองค์กรด้วย อันประกอบไปด้วย โปรแกรมระบบงานจัดซื้อ, โปรแกรมระบบงานขาย, โปรแกรมระบบงานสินค้าคงคลัง, โปรแกรมระบบงานบัญชี ทั้งบัญชีแยกประเภท, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, โปรแกรมระบบบัญชีการเงิน, โปรแกรมระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร, โปรแกรมระบบงาน Payroll, โปรแกรมระบบงาน HR, โปรแกรมระบบเงินสดย่อย ฯลฯ ดังนั้นหากธุรกิจใดนำซอฟท์แวร์ฟอร์มูล่าไปใช้แล้ว จะทำให้ระบบการทำงานในองค์กรเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นอาวุธอันสำคัญที่ช่วยให้เจ้าของกิจการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วขึ้น

โปรแกรม Formula ต่างจาก โปรแกรม Forma อย่างไร ?
ตอบ คริสตอลซอฟท์ ฯ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตได้วางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หลักๆ ไว้ดังนี้
- โปรแกรม Formula เป็นผลิตภัณท์ที่ลูกค้า SME ส่วนใหญ่เลือกใช้ และเป็น software ยอดนิยม มากว่า 10 ปี แม้ความสามารถจะไม่เท่ากับ Forma แต่มีขีดความสามารถเกินพอสำหรับกลุ่มลูกค้า กลุ่มนี้ และกาลเวลาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า Formula คือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มียอดขายอันดับ 1 ติดต่อกันหลายปี
- โปรแกรม Forma ถือเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม เป็น Software ระบบ ERP เต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ดังนั้นจึงได้ถูกพัฒนาให้มี Feature ในการใช้งานมากกว่า Formula สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมการผลิต(ระบบ MRP) ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัด User อีกด้วย


ระบบ ERP (อีอาร์พี) หมายถึงอะไร ?
ตอบ ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึงการวางแผนทรัพยากร ทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้น ระบบ ERP จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุน และบริหารทรัพยากรขององค์กร โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบ ERP จะช่วยทำให้การเชื่อมโยงระหว่างระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต และระบบงานขาย ทำได้อย่างราบรื่น ผ่านข้ามกำแพงระหว่างแผนก และทำให้สามารถบริหารองค์รวม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นำแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทำให้ เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (core business process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ ระบบการจัดจ้าง ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบบัญชี และระบบการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน เป็นระบบที่สัมพันธ์กัน และสามารถเชื่อมโยงกันอย่าง Real Time

ใครเป็นผู้ผลิตโปรแกรม Formula, Forma และได้มีการพัฒนามานานแล้วหรือยัง ?
ตอบ โปรแกรม Formula และ โปรแกรม Forma เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของนักบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี ในยุคนั้น ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและด้วยวิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถของเค้า เหล่านั้นทำให้วันนี้เรามีโปรแกรมบัญชีที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดทันสมัยได้อย่างดีเยี่ยม การันตีด้วยระยะเวลาที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 10 ปี

ทำไมต้องเลือกใช้โปรแกรมของคนไทย ทำไมไม่ใช้โปรแกรมต่างชาติ ?
ตอบ 1.ลูกค้าของเราเกือบ 100 % เป็นคนไทยเรามีการออกแบบโครงสร้างการทำงานหรือ การคิดระบบภาษีก็เป็นระบบของไทยโดยแท้จริง ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่มีปัญหาเวลาที่ต้องทำเอกสารส่งสรรพากร
2.โปรแกรม Formula, Forma ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย User ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์มาก่อนก็สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้โดยง่าย
3.ถึงแม้โปรแกรม Formula, Forma จะถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจของคนไทย ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ แต่ก็มีลูกค้าบางรายที่มีลักษณะธุรกิจที่แตกต่างเฉพาะด้าน เราจึงมีทีมพัฒนาที่สามารถทำการModifyโปรแกรม ให้เข้ากับธุรกิจของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ต่างกับโปรแกรมต่างชาติ ที่ผู้เขียน Software ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาเอง หรือมีการพัฒนาผ่านทางตัวแทน หรือเราอาจจะไม่สามารถขอให้เค้า Modify ใดๆได้เลย


ซื้อโปรแกรมไปแล้ว ทำไมต้องมีการ Implement ด้วย ?
ตอบ การ Implement ไม่ว่าเป็นโปรแกรมใดๆก็ตามมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเปรียบเสมือน คนที่เดินทางไปดินแดนที่เราไม่เคยไป เปรียบเทียบระหว่างการที่ท่านมี Implementor ซึ่งเปรียบเหมือนผู้แนะนำเส้นทาง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ท่านถึงจุดหมายปลายทางที่สั้น และประหยัดเวลามากที่สุด กับการที่ท่านเดินทางไปเองตามลำพัง อย่างไหนจะดีกว่ากัน ?

ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมแล้วไม่ซื้อ Implement สามารถใช้งานได้หรือไม่ ?
ตอบ ได้ค่ะ ทางคริสตอลซอฟท์ ฯ มีห้องอบรมสำหรับลูกค้าอยู่แล้วโดยเราจะมีคูปองอบรม ในส่วนของโปรแกรม Standard สำหรับลูกค้าของเราทุกท่านค่ะ

ต้องการติดต่อSaleเพื่อสาธิตการใช้งาน หรือ Demo โปรแกรมฟอร์มูล่า, ฟอร์ม่าที่บริษัทต้องทำยังไง ?
ตอบ ท่านเพียงกรอกรายละเอียดในส่วน Request a Demo หรือหากต้องการติดต่อกับฝ่ายขายโดยตรงสามารถติดต่อได้ที่ คุณณัฐวุฒิ ภู่หงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 086-326-9858

Tel. : 02-379-6415-7,Fax. : 02-379-6415-7 ต่อ 18

E-Mail : atzoomsolution@yahoo.com,at_zoom_solution@yahoo.com

Copyright © 2009 by At Zoom Solution Co.,Ltd.