ต้องการโปรแกรมบัญชี นึกถึง At Zoom Solution Co.,Ltd.

อุตสาหกรรมอาหาร และ เคมี
อุตสาหกรรมอาหาร และ เคมี
โซลูชั่นนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม ดังนี้
-> อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผักผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์แยม ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร
-> อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ เช่น แชมพู สบู่เหลว ( Cosmetic Accessories & Products ) , ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร , Spa Products
-> อุตสาหกรรมยา เช่น ผลิตภัณฑ์ยาน้ำ
-> อุตสาหกรรมสารเคมี เช่น สี , กาว

ด้วยระบบการผลิต FORMULA MRP Food&Chemical เพื่อการวางแผนวัสดุและวางแผนการผลิต ( Material Requirement Planning : MRP Master Production Scheduling : MPS) รองรับการทำงานสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมสารเคมี โดยเฉพาะ

FORMULA MRP Food&Chemical ทำงานร่วมกับ ระบบบัญชีการเงินคุณภาพสูง Forma และ Formula เพื่อให้เป็นระบบบริหารจัดการขององค์กรอย่างเต็มรูปแบบ รองรับการทำงานที่ต่างสถานที่ เช่น สำนักงาน (ฝ่ายขาย / บัญชี) อยู่ในเมืองเพื่อสะดวกต่อการติดต่อลูกค้า , ฝ่ายผลิต อยู่โรงงานแถบชานเมือง รวมถึงการมี multi Warehouse , Depot เป็นต้น

FORMULA MRP Food&Chemical มีฟังก์ชั่นการทำงาน ครอบคลุมตั้งแต่ การขาย การควบคุมสินค้าคงคลัง การผลิต การควบคุมคุณภาพ การซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต และ CRM โดยมีฟังก์ชั่นเฉพาะอุตสาหกรรม ที่สำคัญดังนี้

-> ฟังก์ชั่นบริหารจัดการส่วนประกอบ ส่วนผสม หรือ สูตรการผลิต ( Receipt Management )
-> ฟังก์ชั่นตรวจย้อนกลับของสินค้า ( lot Traceability) แต่ละ Lot ว่ามาจาก Supplier รายใด วัตถุดิบ Lot ใด รับของเข้ามาเมื่อไหร่
-> รองรับ Rule of origin
-> ฟังก์ชั่นการควบคุมคุณภาพ ( Quality Control )
-> ฟังก์ชั่นการวางแผนการผลิต ( Master Production Scheduling ) 2 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผนการผลิต และ วางแผนการบรรจุ FORMULA MRP Food&Chemical ช่วยให้คุณ ….
-> เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของลูกค้า โดย ลูกค้าทราบราคาที่ขายได้ ได้ทันที ( Dynamic Price ) ทราบกำลังการผลิตได้ทันที ใช้ในการตัดสินใจในด้านต่างๆ เพื่อรับคำสั่งซื้อ
-> ลดความเสี่ยงด้วย ระบบตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่พบความผิดปกติ ของผลิตภัณฑ์ ก่อนออกสู่ตลาด
-> เพิ่มความสามารถในการทำกำไร จากการควบคุมวัตถุดิบให้ต่ำที่สุด การควบคุมสินค้าคงคลัง ลดความสูญเสียเรื่องวัตถุดิบและสินค้าหมดอายุ
-> สามารถปรับปรุงระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง จากการเก็บข้อมูล ลงระบบฐานข้อมูล สามารถนำข้อมูลในด้านต่างๆ มาวิเคราะห์และปรับปรุงขบวนการให้ดีขึ้นได้ และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย


Tel. : 02-379-6415-7,Fax. : 02-379-6415-7 ต่อ 18

E-Mail : atzoomsolution@yahoo.com,at_zoom_solution@yahoo.com

Copyright © 2009 by At Zoom Solution Co.,Ltd.